Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Talentudvikling

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Talentudvikling på CaP

CaP har som en væsentlig mission at bidrage betydeligt til talentudvikling og forskeruddannelse på et højt internationalt niveau. På CaP sker talentudviklingen via forskningsår, ph.d. og postdoc. Talentfulde forskere har mulighed for at videreføre deres forskning på CaP og fuldføre et forskerkarriereforløb. Disse kan foregå parallelt med en klinisk uddannelse for læger og kan også ske i et tværfagligt og tværfakultært samarbejde.

Talentudvikling på CaP omfatter en række basiselementer, herunder forskningsmetode, projektstyring, fundraising og skriftlig og mundtlig formidling. Samtidig udvikles ens evner til at samarbejde og bidrage til et tværvidenskabeligt og tværfagligt forskningsmiljø. 

Noget for dig?

Ønsker du at prøve kræfter med talentudviklingen på CaP, starter det altid med en samtale og en skriftlig fremstilling af dine ideer. Gennem denne talentspotting afgøres det over nogle måneder, om der er basis for et videre samarbejde. Herefter søger CaP gennem et lokalt og internationalt teamarbejde og i samarbejde med fx Forskerskolen på Health at realisere og udvikle talentet.

CaP har stor fokus på at udvikle nye ansvarlige og selvstændige forskere til i fremtiden at kunne videreføre og udvikle den viden, knowhow og myndighedsbetjening, som er opbygget ved centret. Alle forskere på CaP forventes at bidrage til et højt videnskabeligt niveau til gavn for det danske sundhedsvæsen og samtidig indgå aktivt i de stærke internationale forskernetværk, som CaP er en del af.

Kontakt: dorthe.nielsen@ph.au.dk