Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sygesikringsregister - dokumentation og algoritme

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Foto: Colorbox

Dokumentation af Sygesikringsregisteret og algoritme

Sygesikringsregistret indeholder information om alle ydelser ydet i almen praksis og er et vigtigt element for primær sundhedsforskning. Som en del af Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN) etableret af Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden og administreret af Danske Regioner, er der blevet udarbejdet dokumentationer for en række variable i registeret.

(In English: The Danish National Health Service Register contains information on all services provided in general practice and is a valuable source for primary healthcare research. As part of the Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN) established by the Lundbeck Foundation and the Novo Nordisk Foundation and administered by the Danish Regions, documentations for a number of register variables have been prepared.)

Sygesikringsregisteret kan bruges til at allokere patienter til den almen praksis, som de er tilknyttet. Algoritmen kan downloades herunder.

(In English: The Danish National Health Service Register can be used to link patients and general practices in Denmark. The algorithm can be downloaded below.)

Ref: Kjaersgaard MIS, Vedsted P, Parner ET, Bech BH, Vestergaard M, Flarup KR, Fenger-Grøn M. Algorithm linking patients and general practices in Denmark using the Danish National Health Service Register. Clinical Epidemiology 2016.