Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Safety-netting

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Har du styr på safety-netting i din praksis?

Praksis-audit om safety-netting i almen praksis

Safety-netting er et essentielt værktøj i almen praksis, når man benytter en ”vent-og-se” strategi ved udredning. Især ved diagnostik af sjældne, alvorlige sygdomme er det grundlaget for, at alle patienter bliver sikret et optimalt udredningsforløb.

Ved udredning for alvorlig sygdom i almen praksis ved vi, at lægerne har benyttet ”vent-og-se” ved halvdelen af alle de patienter, som de mener kunne fejle noget alvorligt.

Mange tilfælde af kvalitetsbrister i udredning i almen praksis kan tilskrives manglende safety-netting. Derfor er det vigtigt, at praksis sammen udarbejder en strategi for det. Dels fordi det er vigtigt for den kliniske kvalitet og patienten, og dels fordi det giver tryghed at arbejde i en praksis, hvor man taler om det.

Nedenfor er tre bokse til inspiration. Den første er forslag til optimal ”vent-og-se” strategi. Den anden er de tre grundelementer i ”safety-netting”. Den tredje er forslag til emner, man kan tage op i praksis og gennemføre audit på/kvalitetscirkler.

BOKS 1: Forslag til ”vent-og-se”-strategi i almen praksis


Nedskriv i journalen:

  • Hvad den kliniske usikkerhed vedrører (hvad vil vi ikke overse)
  • Hvad planen er (hvis hosten …så…)

Informer patienten om:

  • Din konklusion og den kliniske usikkerhed
  • Hvad du forventer vil ske inkl. tidshorisont
  • Advarselstegn/symptomer
  • Hvornår I skal ses igen/eller anden follow-up (tlf/mail/sgpl)


Bestem dig for (og noter), at I stopper efter X gentagne kontakter for at forebygge forsinkelser.

BOKS 2: Safety-netting omfatter tre overordnede aktiviteter:

 

  • Informer patienten om det, så alle kan agere adækvat
  • Skriv ned, så der tages aktion og kommunikeres klart
  • Hav rutiner og systemer i praksis via audit/kvalitetscirkler


CAVE: Patienter vil ikke spilde lægens tid

BOKS 3: Forslag til temaer for audit/kvalitetscirkler til optimering af safety-netting i almen praksis

Kommunikation til patientHvis en patient skal følges op - laver I så en aftale for dem snarere end blot bede dem komme igen?
Hvordan meddeler I resultater af undersøgelser til patienterne? Skal de selv huske at ringe?
Udeluk ikke muligheden for alvorlig sygdom ved negative undersøgelser. Ved alle i praksis det?
Kommunikation i praksisHvordan sikrer I, at patienten og andre i praksis kender planen for planlagt opfølgning?
Har I diskuteret, om man skal være bekymret for henvisninger, der viser sig at være unødvendige?
Hvordan undgår I at fylde tider ud med opfølgning? Telefon, email og andre alternativer?
System i praksisHvis du mener opfølgning er nødvendig, herunder, at der bliver taget stilling til test/undersøgelser, hvordan husker I det?
Har I rutiner for påmindelser, og at lægen ser resultater og tager aktion?
Hvordan sikrer I, at patienter møder til aftalt opfølgning, og hvad gør I hvis ikke?
Hvad sker der, hvis lægen er borte fra praksis i en periode? Hvordan sikrer I kontinuitet for patienten?

Litteratur