Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye resultater fra ProCaRis studiet

Et nyt kvalitativt studie publiceret i BMC Family Practice 2018 viser nye resultater fra ProCaRis studiet

Læs et dansk resume af artiklen her:

Der tilbydes ikke screening for prostatakræft i Danmark, selvom det er den kræftform, der rammer flest mænd, med 4500 nye tilfælde og 1200 dødsfald om året. Der er flere gode grunde til, at screening for prostatakræft ikke er implementeret. Den vigtigste er, at der ikke er en sikker metode til at skelne mellem prostatakræft, der er langsomtvoksende og ufarlig, og prostatakræft, der er dødelig. Dermed er der høj risiko for massiv overdiagnostik. Alligevel ønsker mange mænd at få taget en PSA-prøve.

Vi undersøgte, om et tilbud om en individuel risikovurdering for prostatakræft til mænd, der ønskede at blive screenet, kunne ændre deres ønske om at blive screenet i fremtiden, hvis deres individuelle risiko ikke var forhøjet.

Resultater fra studiet

Studiet, som bygger på interviews og er publiceret under titlen "Perceptions about screening for prostate cancer using genetic lifetime risk assessment" "<http://rdcu.be/HcQJ>  i BMC Family Practice, viste følgende:

1) prostatakræft opfattes af mange som en særligt uforudsigelig kræftsygdom, der rammer mange og dræber vilkårligt. Det gør den i nogles øjne særligt farlig, selvom den oftest er det modsatte.

2) screening for prostatakræft opfattes som et gode: jo mere screening, jo bedre, også selvom det indebærer en høj risiko for at blive overbehandlet. Flere ønskede at blive screenet, selvom de fik at vide at de ikke var i forhøjet risiko for prostatakræft.

3) Oplysningskampagner om kræft og sundhed generelt er ofte målrettet mænd med direkte opfordring til at blive bedre til at forebygge kræft og søge læge i rette tid. Derfor påpegede flere mænd, at det virker som et modsatrettet budskab, når der ikke tilbydes screening for prostatakræft, som er så hyppigt forekommende.

Kontaktperson

Projektpartnere

  • Flemming Bro, praktiserende læge, professor, ph.d., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C.
  • Peter Vedsted, leder af CaP, professor, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP), Aarhus Universitet, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C.
  • Karina Dalsgaard Sørensen, ph.d., professor, Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA).