Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Information om den genetiske risikovurdering

Den genetiske risikovurdering udregnes på baggrund af en analyse af 32 genetiske varianter (enkeltnukleotide polymorfier, SNPs), som associeres med risiko for prostatacancer. Testen tager højde for alder og familiær disposition. På baggrund af den genetiske test udregnes en total livstidsrisiko. Ved en genetisk risikoscoring vurderes det, om livstidsrisikoen er forhøjet, dvs. over 30%.

Hvis den er forhøjet, anbefales screening med PSA tests hos egen læge. Den forhøjede risiko svarer til, at patienten har mindst to slægtninge med prostatakræft, og derfor anbefaler vi, at lægen indkalder patienten til jævnlige PSA tests, som anbefalet i de Nationale Kliniske Retningslinjer udgivet af Sundhedsstyrelsen. Indkaldelse til jævnlige PSA tests sker ikke automatisk som et led i studiet. Lægen skal selv aftale indkaldelse med patienten.

Hvis den totale livstidsrisiko ikke er forhøjet (=normal), anbefales patienten ikke yderligere PSA tests i fremtiden, med mindre der opstår symptomer fra området. Der vil være sjældne tilfælde, hvor patientens livstidsrisiko ikke kan vurderes på grund af ukendt familiehistorie.

Det er vigtigt at understrege, at mænd, der er i normal risiko, kan udvikle prostatakræft alligevel, og ligeledes at mænd, der er i forhøjet risiko, ikke nødvendigvis udvikler prostatakræft. Der er kun tale om et risikoestimat, ikke om en diagnose.  

Tre mulige prøvesvar i LABKA II:

Normal risiko
Patienten tilhører en gruppe med normal risiko for at udvikle prostatakræft på sigt.

Det skønnes ikke nødvendigt eller gavnligt for patienten at få foretaget flere PSA-tests i fremtiden, medmindre patienten får urinvejssymptomer eller en eller flere slægtninge udvikler prostatakræft. 

Forhøjet risiko
Patienten tilhører en gruppe med forhøjet risiko for at udvikle prostatakræft på sigt. Hvis patienten udvikler prostatakræft på sigt, vil kræften dog i langt de fleste tilfælde være langsomtvoksende. Patienten opfordres til at få en PSA-test årligt med henblik på tidlig opsporing.

Ukendt
Risikoen for at udvikle prostatakræft på sigt kan ikke beregnes på grund af manglende oplysninger om familiær disposition.