Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tværfaglighed i forskningen

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Synergi mellem forskellige metoder, teorier og praksisser

Udgangspunktet for det videnskabelige arbejde på CaP er at belyse forskningsemnerne tværvidenskabeligt og ud fra forskellige teorier og metoder. CaP huser en række forskellige forskningsdiscipliner, der dels undersøger CaPs centrale forskningsområder med udgangspunkt i deres individuelle perspektiver, dels forenes i udvalgte forskningsprojekter.

Grundlæggende tager CaP udgangspunkt i en lægevidenskabelig og epidemiologisk forskning med henblik på at skabe forandringskraft i den kliniske praksis. Dette suppleres med solid og vægtig forskning fra andre områder.

Samarbejde med Antropologi

På CaP er der seniorer og ph.d.-studerende fra antropologi. De udgør en vigtig del af det innovative sundhedsantropologiske miljø ved Aarhus Universitet. CaP samarbejder således tæt med Institut for Kultur og Samfund - Antropologi, og herunder Center for Cultural Epidemics (EPICENTER). Ansatte fra CaP bidrager med undervisning og vejledning på både kandidat-, bachelor- og master-niveau, og er medarrangører af MAF, Medicinsk Antropologisk Foredragsrække, samt det redaktionelle arbejde i det tværfaglige tidsskrift, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

Samarbejde med Psykologi

På CaP er der ligeledes seniorer og ph.d.-studerende fra psykologi. Dermed er der skabt en unik basis for at se på de psykologiske aspekter af symptomer og kræftdiagnostik i forhold til såvel patienter og praktiserende læger som samspillet imellem disse. Psykologer fra CaP bidrager med undervisning og vejledning på uddannelser på Health, som berører snitfladen mellem psykologi og medicin, herunder læge-patient-kommunikation og forandringsprocesser i uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.  

Løbende supplering med øvrige forskningsområder

CaP inddrager løbende forskningsområder inden for organisationsforskning, sociologi og sundhedsøkonomi. Vi har et spirende samarbejde med filosofi omkring etiske aspekter af udredning for kræft. Disse områder skal udvikles yderligere.

CaP har et tæt samarbejde med onkologiske afdelinger, de molekylærmedicinske områder samt radiologien.