Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optimering af den primære diagnostik

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Undersøgelser har vist, at risikoen for at dø af en kræftsygdom er højere for danske kræftpatienter end for kræftpatienter i andre lande, og en af grundene hertil er, at danske kræftpatienters sygdom er på et mere alvorligt stadie, når diagnosen stilles.

Danske kræftpatienter oplever meget lange ventetider fra de første symptomer til behandling, hvilket antages at have betydning for prognosen og medføre negative konsekvenser for patienters psykiske velbefindende og livskvalitet. Denne ventetid kaldes ofte "delay" og dækker over ventetid, der kan tillægges patienten selv, lægen eller systemet.

På baggrund af dette skal der fokuseres på forløbet fra symptom til behandlingsstart, og reduktion af delay i kræftdiagnostik samt eliminering af meget lange eller uhensigtsmæssige udredningsforløb er således omdrejningspunkter for CaP’s aktiviteter.

 

Delay

Begrebet delay kan inddeles i hhv. patient-, læge- og systemdelay.

Patientdelay:
Tiden fra patienten oplever de første symptomer på kræft, til vedkommende kontakter sin læge.

Lægedelay:
Tiden fra patienten første gang kontakter sin læge, indtil en aktiv kræftudredning påbegyndes.

Systemdelay:
Tiden fra udredningen påbegyndes, til behandlingen startes. Systemdelay omfatter således ventetider på kliniske og andre undersøgelser.