Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om CaP

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Vores forskning

Kræftens Bekæmpelses Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret den 8. januar 2010 og er blandt de første i verden af sin slags. CaP beskæftiger sig med forskning i forløbet fra første symptom til behandling for kræftpatienter.

Vores forskning omhandler:

  • befolkningens viden om, opfattelse af og reaktion på tegn og symptomer på kræft.
  • almen praksis’ håndtering af mere og mindre karakteristiske symptomer på kræft.
  • organisatoriske og kapacitetsmæssige forhold i sundhedsvæsnet, der har betydning for udredningen af kræft.

Vision

CaP ønsker at være blandt de tre bedste europæiske og fem bedste globale forskningscentre med forskning på dette område, hvor kernefunktionen er:

  • at være aktive medaktører i de internationale forskningsnetværk på området
  • at levere et højt antal internationale videnskabelige publikationer
  • at give indblik i patienters symptomer og symptomerkendelse
  • at udvikle og afprøve nye diagnostiske strategier og metoder
  • at udvikle og afprøve metoder til implementering og monitorering i kontrollerede forsøg

Samlet set vil CaP skabe viden af høj kvalitet og relevans for præ- og postgraduat uddannelse, samt for driftstilrettelægning og -udvikling i sundhedsvæsenet.

Privatlivspolitik

CaP og Forskningsenheden for Almen Praksis har til formål at styrke forskningen på det almenmedicinske område og deltage i udviklingen af faget som et akademisk speciale. Vi har stort et ansvar for at sikre databeskyttelse, datasikkerhed og fortrolighed. Derfor har vi i vores privatlivspolitik beskrevet, hvordan vi behandler persondata i forbindelse med varetagelsen af vores formål.