Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udredningen

Projekter inden for denne forskningslinje vil beskrive den kliniske præsentation af kræft og den prædiktive værdi, så vi kan beskrive ”den diagnostiske tragt” fra symptomer til endelig kræftdiagnose. Vi sammenholder det med eksisterende evidensbaserede standarder for diagnostik og giver forslag til nye tiltag og justeringer. Kliniske årsager til delay og utilsigtede hændelser afdækkes, og der arbejdes med, hvordan disse elimineres.

  • Test for usynlig blødning hos patienter henvist til koloskopi i kræftpakke
  • Diagnostic pathways among cancer patients with multimorbidity
  • Register based studies of recurrence cancer and diagnostic activity leading up to diagnosis

 

På CaP forsker vi i forløbet fra første præsentation af symptomer på kræft til igangsættelse af behandling.