Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udredningen

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

Projekter inden for denne forskningslinje vil beskrive den kliniske præsentation af kræft og den prædiktive værdi, så vi kan beskrive ”den diagnostiske tragt” fra symptomer til endelig kræftdiagnose. Vi sammenholder det med eksisterende evidensbaserede standarder for diagnostik og giver forslag til nye tiltag og justeringer. Kliniske årsager til delay og utilsigtede hændelser afdækkes, og der arbejdes med, hvordan disse elimineres.

  • Test for usynlig blødning hos patienter henvist til koloskopi i kræftpakke
  • Diagnostic pathways among cancer patients with multimorbidity
  • Register based studies of recurrence cancer and diagnostic activity leading up to diagnosis

 

På CaP forsker vi i forløbet fra første præsentation af symptomer på kræft til igangsættelse af behandling.