Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) blev etableret i 2010 og kørte frem til udgangen af 2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Centret blev støttet med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Efter otte gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er CaP nu nedlagt som center, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus: https://feap.au.dk/kraeft/.

CaP’s fokus er kræftpatienters forløb fra deres første symptom, til deres behandling starter. Dette forløb omfatter en række kritiske faser og faktorer, der har indflydelse på, hvor hurtigt en patient diagnosticeres og kommer i relevant behandling for sin kræftsygdom.

Tidlig diagnostik af kræft i almen praksis afhænger af tre forhold: At borgerne/patienten henvender sig tidligt med symptomer (Patienten). At almen praksis formår at ”fange” relevante symptomer og iværksætte hurtig udredning (Udredningen). At der findes et samlet, fastlagt udredningsforløb, som be- eller afkræfter mistanken om kræft (Organisationen). Disse tre forhold udgør CaP’s overordnede forskningslinjer. Derfor ser vi forskningscentrets rolle som væsentlig i styrkelsen af kræftbehandlingen i Danmark.

Her på siden kan du få overblik over CaP’s igangværende forskningsprojekter inden for hvert område, samt centrets seniorforskere og faste stab.