Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning

CaP’s fokus er kræftpatienters forløb fra deres første symptom, til deres behandling starter. Dette forløb omfatter en række kritiske faser og faktorer, der har indflydelse på, hvor hurtigt en patient diagnosticeres og kommer i relevant behandling for sin kræftsygdom.

Tidlig diagnostik af kræft i almen praksis afhænger af tre forhold: At borgerne/patienten henvender sig tidligt med symptomer (Patienten). At almen praksis formår at ”fange” relevante symptomer og iværksætte hurtig udredning (Udredningen). At der findes et samlet, fastlagt udredningsforløb, som be- eller afkræfter mistanken om kræft (Organisationen). Disse tre forhold udgør CaP’s overordnede forskningslinjer. Derfor ser vi forskningscentrets rolle som væsentlig i styrkelsen af kræftbehandlingen i Danmark.

Her på siden kan du få overblik over CaP’s igangværende forskningsprojekter inden for hvert område, samt centrets seniorforskere og faste stab.