Værktøjskassen

PPV skemaer

CaP bestræber sig på at understøtte almen praksis med relevante værktøjer, som kan supplere den diagnostiske proces. Her kan du finde:

Den tilgrundlæggende forskning er udført i England, jf. litteraturhenvisning under de enkelte skemaer.
 


Safety-netting

Safety-netting er et essentielt værktøj i almen praksis, hvor man benytter en ”vent-og-se” strategi ved udredning. Vi giver dig her inspiration til, hvordan safety-netting kan bruges:


Sygesikringsregister - dokumentation og algoritme

Sygesikringsregisteret indeholder information om alle ydelser ydet i almen praksis og er et vigtigt element for primær sundhedsforskning. 

Dokumentation af Sygesikringsregisteret og algoritme, der allokerer patienter til den almen praksis, som de er tilknyttet.