Værktøjskassen

PPV skemaer

CaP bestræber sig på at understøtte almen praksis med relevante værktøjer, som kan supplere den diagnostiske proces. Her kan du finde:

Den tilgrundlæggende forskning er udført i England, jf. litteraturhenvisning under de enkelte skemaer.


Sygesikringsregister - dokumentation og algoritme

Sygesikringsregisteret indeholder information om alle ydelser ydet i almen praksis og er et vigtigt element for primær sundhedsforskning. 

Dokumentation af Sygesikringsregisteret og algoritme, der allokerer patienter til den almen praksis, som de er tilknyttet.