Videnudveksling

CaP har en vidensformidling, der foregår via følgende kanaler:

  • Videnskabelige publikationer. Her sørger vi for at udbrede den nyeste viden i videnskabelige tidsskrifter. Den er blåstemplet via eksterne bedømmere.
  • Videnskabelige foredrag og postere. På kongresser deltager CaP flittigt med foredrag og postere for på den måde at udbrede den nyeste viden på området
  • Faglige artikler og foredrag. Forskerne ved CaP er forpligtet til løbende at formidle i faglige artikler og foredrag. Det er i efteruddannelse, på konferencer og bredt via oplæg.
  • Undervisning. I uddannelsen af læger, sygeplejersker, antropologer, folkesundhedskandidater mv. er CaP's forskere engageret i at sikre en vidensbaseret tilgang til kræftdiagnostik.
  • Myndighedsbetjening. CaP er løbende inddraget i Statens, regionernes og kommunernes arbejde med at optimere indsatsen mod kræft. Her bidrager CaP med den nyeste viden og samler denne til effektive strategier til gavn for samfundet.
  • Formidling i presse og medier. I en bred formidling af forhold omkring kræftdiagnostik deltager CaP i den løbende information og debat.

CaP har et udbygget nationalt og internationalt samarbejde.