Nyt studie fra CaP om efteruddannelse i tidlig diagnostik af kræft

Efteruddannelse i tidlig diagnostik af kræft har optimeret alment praktiserende lægers vurdering af symptomatiske patienters risiko for kræft og holdning til, hvor mange af de kræftpakkehenviste patienter, der bør få en kræftdiagnose.

12.08.2016 | Dorthe Toftdahl Nielsen

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Den alment praktiserende læge møder dagligt patienter med symptomer, der kunne være tegn på kræft, men kun 8-10 nye patienter vil få en ny kræftdiagnose per år. Dermed er det en kolossal vanskelig opgave at udvælge de patienter, der skal henvises til kræftudredning.

Et nyt studie fra CaP fandt, at efteruddannelse af alment praktiserende læger i tidlig diagnostik af kræft muligvis kan forbedre henvisning af patienter til kræftudredning.

Yderligere oplysninger

Læge, ph.d.-studerende Berit Skjødeberg Toftegaard
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed 
Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis & Forskningsenheden for Almen Praksis 
Telefon: 8716 8376 
berit.toftegaard@feap.au.dk

Forskning
Tags: tidlig diagnostik, kræft