Ny ph.d.-afhandling om uspecifikke symptomer på kræft

Tegn på kræft kan være svære at fange. En ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet har set nærmere på udredningen af de mange patienter, der kommer til lægen med diffuse symptomer, som kan være tegn på alvorlig sygdom.

10.09.2015 | Lone Niedziella

Mads Lind Ingemann forsvarer sin ph.d.-afhandling mandag den 21. september 2015 på Aarhus Universitet (foto: Thomas Mukai)

De såkaldte kræftpakker blev indført i Danmark i 2008 for at sikre hurtig udredning for bestemte kræft­typer. Da disse pakker viste sig kun at fange under halvdelen af alle de syge, indførte man en ny kræftpakke i 2012 for uspecifikke symptomer.

Med den nye pakke fik de praktiserende læger mulighed for også at henvise patienter med almindelige symptomer, som ikke umiddelbart passede ind i en af pakkerne for specifikke kræftsygdomme, men alligevel gav mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom.

Læge Mads Lind Ingemann fra Aarhus Universitet har i en ny ph.d.-afhandling set nærmere på udredningen af de mange patienter, der kommer til lægen med vage symptomer, som ikke er sikre tegn på kræft. I afhandlingen kortlægger han de praktiserende lægers henvisningsmønster for den nye kræftpakke og undersøger udbredelsen af kræft hos de henviste.

Lægens mavefornemmelse holder stik

Resultaterne afslører blandt andet, at lægens ”mave­fornemmelse” og vurdering af patientens risiko for kræft er gode pejlemærker, da de har vist sig at være en stærk markør for kræft.

Afhandlingen udgår fra Graduate School of Health ved Aarhus Universitet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Diagnostisk Center ved Regionshospitalet Silkeborg. Ph.d.-projektet har modtaget støtte fra Kræftens Bekæmpelse, Novo Nordisk Fonden og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Midtjylland.

Forsvar den 21. september 2015

Mads Lind Ingeman forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Non-specific symptoms and signs of cancer in general practice ─ access to investigation and diagnostic centres” mandag den 21. september 2015 kl. 14.00.

Alle er velkomne til det offentlige forsvar, som finder sted i Samfundsmedicinsk Auditorium, bygning 1262, Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet. Efter forsvaret er der reception i lokale 1.18 i bygning 1261.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Mads Lind Ingeman
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis
Telefon: 8716 7921
Mail: mads.ingeman@feap.dk


 

Afhandlingens komponenter

  • Studie 1: et tværsnitsstudie af patienter, som blev henvist fra deres egen læge til ultralydsskanning af maveregionen enten via åben adgang eller via venteliste.
  • Studie 2: et tværsnitsstudie af patienter, som blev henvist via kræftpakken for uspecifikke symptomer og udredt gennem Aarhus Sygehus eller Regionshospitalet Silkeborg  og
  • Studie 3: et komparativt studie, der beskriver kontakt til den praktiserende læge og udførte diagnostiske undersøgelser hos den praktiserende læge for de patienter, der blev diagnosticeret gennem kræftpakken for alvorlige uspecifikke symptomer. Derudover kortlægges de diagnostiske undersøgelser, der blev udført på hospitalerne tolv måneder op til kræftdiagnosen.

 


Forskning