Ny ph.d.-afhandling: kræftpakker giver hurtigere udredning – men kun for 4 ud af 10 kræftpakkehenviste patienter

De såkaldte kræftpakker blev indført i 2008/09 for at forkorte udredningstiden og dermed forbedre prognosen for danske kræftpatienter. En ny afhandling fra Aarhus Universitet har undersøgt, om kræftpakkerne giver hurtigere udredning.

09.06.2015 | Lone Niedziella

Henry Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling onsdag den 24. juni 2015 på Aarhus Universitet. (Foto: Lise Arnfred, AU Kommunikation).

Henry Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling onsdag den 24. juni 2015 på Aarhus Universitet. (Foto: Lise Arnfred, AU Kommunikation).

Udredningstiden for kræft er faldet markant, viser den nye afhandling. Den mediane udredningstid var 17 dage hurtigere efter indførelsen af kræftpakker end før. Hovedparten af forbedringen i udredningstiden skete dog umiddelbart før og i starten af indførelsen. 

Afhandlingen viser også, at forbedringen i udredningstiden hovedsageligt skyldes en forbedring blandt de fire ud af ti kræftpatienter, som blev henvist til udredning via en kræftpakke.   

Selvom udredningstiden er blevet markant kortere efter indførelsen af kræftpakkerne, gik der stadig gennemsnitligt 73 dage for 25 % af patienterne fra præsentationen af et symptom hos den praktiserende læge til den endelige diagnose. 

Kun halvdelen har specifikke symptomer

Danskerne kan blive henvist til en kræftpakke, hvis de opfylder særlige krav om specifikke symptomer. Det er dog kun halvdelen af alle patienter, der gør det, den første gang de kontakter deres egen læge med symptomer, der kunne være tegn på kræft.

Den praktiserende læge mistænkte kræft blandt 52 % af de undersøgte kræftpatienter ved deres første besøg. Lægen henviste 37 % af kræftpatienterne til udredning via en kræftpakke. Manglende kræftmistanke var forbundet med en lavere chance for, at patienten blev henvist til en kræftpakke.

De mest syge henvises til kræftpakker

Afhandlingen kan ikke påvise en ændring i kræftpatienternes sygdomsstadie efter indførelsen af kræftpakkerne. Resultaterne viser dog, at de patienter, der blev henvist til en kræftpakke, var mindre tilbøjelige til at have kræft i et lavt sygdomsstadie, når man sammenligner med patienter, der ikke blev henvist til en kræftpakke. Det synes altså være de mest syge, som henvises til udredning via kræftpakker.

Lægens brug af kræftpakker har tidligere været anset som den vigtigste faktor for at opnå hurtigere udredning blandt kræftpatienter. Afhandlingen viser, at manglende mistanke for kræftsygdom ved patientens første kontakt med egen læge har cirka dobbelt så stor indflydelse på udredningstiden som at undlade at henvise patienten til udredning via en kræftpakke.

Hvis lægen tolkede patientens symptomer som ”uspecifikke”, medførte det en 34 dages længere median udredningstid, mens det ikke at henvise til en kræftpakke medførte en 13 dages længere median udredningstid.

Kortere udredning er kommet få til gode

Selvom udredningstiden for kræftpatienter i Danmark er kortere nu end før indførelsen af kræftpakker, synes forbedringen hovedsageligt at være kommet få til gode. Seks ud af ti kræftpatienter synes ikke at have oplevet store forbedringer i udredningstiden, hvilket måske kan hænge sammen med, at mange har mere uspecifikke symptomer end de patienter, som henvises til kræftpakkerne.

Afhandlingen udgår fra det sundhedsvidenskabelige fakultet Health ved Aarhus Universitet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Center for Cancerdiagnostik i Praksis og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og har modtaget støtte fra Trygfonden, Helsefonden, Praksisforskningsfonden i Region Midtjylland, Health ved Aarhus Universitet og Center for Cancerdiagnostik i Praksis, som støttes af Kræftens bekæmpelse og Novo Nordiskfonden.

Cand.scient.san. Henry Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen ”Implementation of cancer patient pathways and the association with more timely diagnosis and earlier detection of cancer among incident cancer patients in primary care” onsdag den 24. juni 2015 kl. 14.00.

Alle er velkomne til at overvære det offentlige forsvar, som finder sted i Samfundsmedicinsk Auditorium, bygning 1262, Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet. Efter forsvaret er der reception i lokale 1.18 i bygning 1261.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Henry Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis & Forskningsenheden for Almen Praksis
Telefon: 8716 8062
Henry.jensen@feap.dk


Ph.d.-afhandlingens komponenter 

 

 

Ph.d.-forsvar
Tags: kræftpakker, hurtig udredning, udredningstid, specifikke symptomer, kræftmistanke, praktiserende læge, manglende mistanke, uspecifikke symptomer