Ny forskningsårsrapport: Kræftpatienter skifter oftere læge

Kræftpatienter vælger oftere at skifte praktiserende læge end andre patienter. Det viser en ny forskningsårsrapport fra Aarhus Universitet.

24.09.2015 | Lone Niedziella

Kasper Grooss Jeppesen har afprøvet livet som forsker gennem det seneste år, hvor han har undersøgt, om kræftpatienter oftere vælger at skifte læge (foto: Lise Arnfred, AU Kommunikation).

Almen praksis spiller en stor rolle i udredning og opfølgning af kræft. Et tillidsfuldt forhold mellem læge og patient kan være afgørende for udfaldet, og danske patienter kan frit vælge at skifte til en anden læge, hvis de er utilfredse med forløbet hos deres egen læge.

Lægestuderende Kasper Grooss Jeppesen har gennem det seneste år undersøgt, hvor ofte danske kræftpatienter vælger at skifte praktiserende læge i forhold til andre sammenlignelige patienter.

Resultaterne præsenteres i en sundhedsvidenskabelig forskningsårsrapport fra Aarhus Universitet.

Stor variation for forskellige kræfttyper

De nye tal viser, at 4,8 % af alle patienter med kræft skifter læge i tiden omkring en kræftdiagnose. Samtidig er der stor variation for forskellige typer af kræft.

Patienter med kræft i æggestokke og hjerne kommer ofte først med vage og generelle symptomer som fx hoved- og mavepine ─ og så kan det tage tid, før lægen får mistanke om kræft.

Alarmklokkerne ringer derimod tit højere, hvis patienten kommer med fx en knude i brystet. Generelt skifter færrest læge ved de kræftformer, hvor lægen har direkte adgang til diagnostiske tests (fx mammografi til brystkræft), mens flere vælger at skifte ved de kræftformer, hvor lægen skal vente på en undersøgelse (fx for at få en scanning).

Data bygger på over 150.000 kræftpatienter

Studiet er lavet som et populationsbaseret kohortestudie. De indsamlede data bygger på over 150.000 danske kræftpatienter, som fik diagnosen i perioden 2004-2011. For hver patient blev 10 kontrolpersoner matchet på alder, køn og almen praksis. Der er set på lægeskift fra 12 måneder før og til 12 måneder efter kræftdiagnosen.

”Selvom kræftpatienter synes mere tilbøjelige til at skifte læge, er der ikke tale om så mange, at det kan betegnes som et problem for almen praksis. Men variationen for de forskellige kræfttyper kunne tyde på, at der er plads til optimering af forløbene for nogle af kræfttyperne”, siger Kasper Gross Jeppesen, som har skrevet rapporten.

Forsvar på Aarhus Universitet den 7. oktober 2015

Rapporten udgår fra Aarhus Graduate School of Health ved Aarhus Universitet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

Professor Peter Vedsted har været vejleder, ph.d. Peter Hjertholm har været medvejleder. Projektet har modtaget støtte fra Kræftens Bekæmpelse.

Kasper Grooss Jeppesen forsvarer sin forskningsårsrapport med titlen ”Change of general practice among cancer patients – a Danish population-based cohort study” onsdag den 7. oktober 2015 kl. 14 i lokale 118 (frokoststuen), bygning 1261, Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 4 på Aarhus Universitet.

Professor Frede Olesen er opponent. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

Yderligere oplysninger

Forskningsårsstuderende, stud.med. Kasper Grooss Jeppesen

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis
Telefon: 2619 3576
kagj@ph.au.dk

 


Hvilke kræftpatienter var mest tilbøjelige til at skifte læge?

  • Aldersgruppen 45-64 år
  • Bosat på landet
  • Ingen andre samtidige lidelser (uden komorbiditet)
  • Lang uddannelse og høj indkomst
  • Tilknyttet samme praksis i over 5 år

 

 

 

 

 

Forskning