Udredningen

Projekter inden for denne forskningslinje vil beskrive den kliniske præsentation af kræft og den prædiktive værdi, så vi kan beskrive ”den diagnostiske tragt” fra symptomer til endelig kræftdiagnose. Vi sammenholder det med eksisterende evidensbaserede standarder for diagnostik og giver forslag til nye tiltag og justeringer. Kliniske årsager til delay og utilsigtede hændelser afdækkes, og der arbejdes med, hvordan disse elimineres.

Jette Ahrensberg

Forskningsansvarlig overlæge, Fælles AKUT AfdelingInstitut for Klinisk Medicin - Center for Akutforskning
  • Symptomer og udredningsforløb blandt børn og unge med kræft 

Rikke Aarhus

Ph.d.-studerendeInstitut for Klinisk Medicin - Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Silkeborg

Ann Britt Brandi Krog

ProjektlederInstitut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Praksis

Linda Aagaard Rasmussen

Ph.d.-studerendeInstitut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Praksis
M
H bygn. 1261, 114
P +4586167901
P +4530290200
  • Register based studies of recurrence cancer and diagnostic activity leading up to diagnosis

 

På CaP forsker vi i forløbet fra første præsentation af symptomer på kræft til igangsættelse af behandling.